Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan www.venues.be. Brussels Special Venues (BSV) hecht er veel belang aan de privacy van haar leden, gebruikers en contactpersonen te beschermen. In dit Privacybeleid leest u hoe wij de gegevens die u ons verstrekt zullen gebruiken en delen. Dit Privacybeleid houdt geen enkele andere overeenkomst in tussen u en BSV dan zoals hieronder beschreven.

OVER ONS

Brussels Special Venues (BSV) is een non-profitorganisatie die gevestigd is in België. De website-URL van BSV is www.venues.be.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren:

TOESTEMMING & VOOR WIE GELDT DIT PRIVACYBELEID?

Dit Privacybeleid is van toepassing op individuele personen, bedrijven of organisaties (hierna genoemd “U”).

U erkent en gaat akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid als u browst op www.venues.be, als u onze online venue finder gebruikt, ons op social media volgt of BSV ontmoet tijdens MICE Industry Events.

U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken op de manieren die beschreven staan in dit Privacybeleid.

WAAROM DIT PRIVACYBELEID?

Wij hechten veel belang aan uw privacy. We gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt op www.venues.be of die u met ons deelt uitsluitend om:

 • Uw account te beheren.
 • U de informatie te verstrekken die u heeft gevraagd of die u aanvaardt heeft te ontvangen.
 • De diensten die wij aanbieden te verbeteren.

HOE WERKEN WE?

We werken conform de GDPR [mei 2018] gegevensbeschermingsrichtlijnen van de EU. Het behoud van uw persoonlijke rechten is belangrijk voor ons en u kunt uw opt-in opties op elk moment wijzigen of intrekken.

WIE GEBRUIKT UW GEGEVENS?

BSV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, delen of gebruiken op een andere wijze dan beschreven in dit Privacybeleid.

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Alleen met uw toestemming slaan wij uw persoonsgegevens op. Tenzij u uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons verstrekt, zullen wij u niet persoonlijk identificeren of uw persoonsgegevens gebruiken. U zult altijd geïnformeerd worden wanneer deze gegevens verzameld worden en deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, als u:

 • Het online Contactformulier invult om onze nieuwsbrieven te ontvangen: we slaan uw gegevens op en verwerken deze om u onze nieuwsbrief en onze brochure te zenden volgens de frequentie die u heeft vermeld in het Contactformulier (zie art. “HOE WERKT ONS ONLINE CONTACTFORMULIER?” van dit Privacybeleid).
 • Gebruik maakt van onze venue finder. U kunt onze online venue finder gewoon gebruiken zonder uw persoonsgegevens in te moeten voeren. Uw gegevens worden echter wel gevraagd als u de optie “Mijn voorkeurlijst” gebruikt waarmee u uw aanvraag direct naar de geselecteerde venues kunt verzenden (leden van BSV). In dit geval:
  • BSV zal uw gegevens uitsluitend opslaan en verwerken als u zich registreert via de link van ons online Contactformulier of als u een duidelijke, schriftelijke toestemming geeft dat u akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens opslaan.
  • Uw gegevens worden doorgegeven aan de venues (leden van BSV) die u geselecteerd heeft. Zo kunnen zij u rechtstreeks de door u gevraagde aanbieding zenden als u aankruist dat u hiermee akkoord gaat. Neem er nota van dat BSV niet verantwoordelijk is voor de privacyprocedures van haar venues-leden (zie art. “EEN LINK VOLGEN NAAR EEN ANDERE WEBSITE” en “WELKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD?”). Als u uw gegevens niet wilt invullen en delen met BSV venues-leden, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze venue-leden via de contactgegevens die op onze website staan.
  • Als u ons een e-mail stuur of BSV ontmoet tijdens een MICE Industry Event: wij zullen uw gegevens uitsluitend opslaan en verwerken als u zich registreert via de link van ons online Contactformulier of als u een duidelijke, schriftelijke toestemming geeft dat u akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens opslaan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN?

Alleen de volgende velden worden opgeslagen: e-mailadres, voornaam, achternaam, land, organisatie, taalvoorkeur, inschrijvingsdatum.

HOE WERKT ONS ONLINE CONTACTFORMULIER?

Om uw privacy te waarborgen bevat het Contactformulier op www.venues.be een dubbele opt-in procedure: als u zich registreert om de nieuwsbrieven van BSV volgens uw gekozen frequentie te ontvangen, wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven, om te bewijzen dat u BSV toestemming heeft gegeven de nieuwsbrief te zenden.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN HOE WIJZIGT OF VERWIJDERT (OPT OUT) U UW GEGEVENS?

Als geregistreerde gebruiker via het online Contactformulier van BSV wordt u gevraagd uw persoonlijke account aan te maken. Hiermee kunt u de persoonsgegevens die u aan BSV heeft verstrekt bekijken, updaten of wijzigen of uw profiel wissen in uw accountprofiel (online, op elk moment, op www.venues.be via de login knop bovenaan de pagina).

Als u nog vragen heeft over uw persoonsgegevens bij BSV of deze wilt wijzigen, of uw account wilt verwijderen, kunt u ook altijd contact opnemen met info@venues.be. We zullen uw vraag binnen 30 dagen beantwoorden.

Uw gegevens zullen wij bewaren en gebruiken zolang dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten uit te voeren.

OVERIGE VERZAMELDE EN OPGESLAGEN GEGEVENS

Als u www.venues.be gewoon bezoekt en geen persoonsgegevens met ons deelt, kunnen we alleen een globale analyse maken van de pagina’s die u bezoekt en wanneer. Door te controleren hoe onze website wordt gebruikt, kunnen wij onze website en de content ervan verbeteren. In dit geval worden uw gegevens niet opgeslagen en worden ze uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden:

 • We gebruiken Google Analytics dat anoniem informatie verzamelt en ons de mogelijkheid biedt om naar trends te kijken zonder individuele gebruikers te identificeren. Wilt u echter gebruik maken van de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, dan kunt u een plug-in in uw browser installeren.
 • We maken gebruik van cookies die essentieel zijn om onze diensten uit te voeren of u een betere ervaring te bieden (bijv. door uw taalvoorkeur te onthouden). U kunt het gebruik van cookies weigeren.
 • Weergeven van gerichte advertenties op basis van de informatie die verstrekt is op social media.

Wij voeren ook statistische analyses uit om te meten of onze nieuwsbriefcampagnes succesvol zijn of niet. We kunnen bijvoorbeeld controleren of en wanneer een e-mail werd geopend en op welke links in de e-mail werd geklikt.

Deze verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van onze nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige communicaties beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

HOE LANG SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

Uw gegevens worden opgeslagen voor 4 jaar. U kunt te allen tijde vragen uw account te verwijderen of het zelf verwijderen (zie art. “OPT-OUT EN AFMELDEN”).

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS? WELKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD?

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, delen of anderszins doorgeven aan een derde partij op een andere wijze dan beschreven in dit Privacybeleid.

In uitzonderlijke gevallen geven wij uw gegevens door aan anderen:

 • Wij maken persoonsgegevens kenbaar als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. als een overheidsinstantie deze opvraagt) of indien deze actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke procedure, in te gaan op claims, of om de rechten te beschermen van ISO, de klanten ervan en het publiek.
 • Als u de venue finder gebruikt, zullen we uw persoonsgegevens uitsluitend aan andere leden doorgeven als u dit wilt en hiermee akkoord gaat (zie art. WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?”).

HOE EN WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN EN VERWERKT?

Uw gegevens kunnen alleen door onze medewerkers of onze leverancier MEDIA*A worden bekeken:

 • Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze websiteontwikkelaar MEDIA*A. Deze partner is via een contractuele overeenkomst verplicht uw gegevens privé en beveiligd te houden.
 • We gebruiken standaard beveiligingsprotocollen en -technologie om uw gegevens te beschermen. Alle gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde infrastructuur bij MEDIA*A.

OPT-OUT EN AFMELDEN

Als u zich geregistreerd heeft via ons Contactformulier en uw toestemming heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens opgeslagen en kunt u nog steeds beslissen of u verdere communicaties van BSV wilt ontvangen of niet. De manier om dit te doen hangt af van het communicatiekanaal:

 • E-mail: Als u geen e-mails en nieuwsbrieven wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link ‘afmelden’ te klikken die u in iedere e-mail van BSV vindt. U kunt ook inloggen op uw account op www.venues.be met het wachtwoord dat u opgegeven heeft en uw profiel verwijderen.
 • Posts op social media: U kunt uw toestemming ook intrekken door de BSV accounts op LinkedInFacebook of Twitter
 • Op elk moment kunt u gebruik maken van de opt-out mogelijkheid door een mail te sturen naar info@venues.be.

EEN LINK VOLGEN NAAR EEN ANDERE WEBSITE

Onze website bevat links naar andere websites. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website.

Als u naar een andere website gaat via onze website, dient u het Privacybeleid te lezen op die website om na te gaan wat er met uw gegevens gebeurt. BSV is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van andere websites.

OP EEN ANDERE WEBSITE EEN LINK VOLGEN NAAR ONZE WEBSITE

Als u op onze website terechtkomt via een andere website, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens krijgen via de andere website. Voor meer informatie hierover dient u het Privacybeleid van de website te lezen die u eerst bezocht.

UW GEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschikken over procedures en beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen zodra we deze ontvangen.

Overdracht van gegevens via het internet is echter doorgaans niet volledig beveiligd en we kunnen de bescherming van uw gegevens niet garanderen. Elke overdracht van gegevens aan ons gebeurt op eigen risico.

BEVEILIGING

Beveiligingsinbreuken of mogelijke inbreuken zullen wij binnen 24 uur melden bij de bevoegde overheden en binnen 72 uur bij elke persoon die getroffen is door de inbreuk. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

HERZIENINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

BSV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Als wij ons Privacybeleid herzien, zullen wij de wijzigingen kenbaar maken op www.venues.be ten behoeve van de transparantie.

GERECHTVAARDIGD BELANG

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met Heidi Martens via heidi@venues.be. We zullen toegangsverzoeken voor betrokkenen (Subject Access Requests – SAR) binnen 30 dagen behandelen. Antwoorden op SAR’s zijn meestal gratis maar we behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen voor buitensporige of ongefundeerde verzoeken. Wij voldoen volledig aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en stellen onze hulp beschikbaar voor onderzoeken of verzoeken van bevoegde overheden.

TOEPASSELIJK RECHT

Eventuele geschillen die ontstaan in verband met dit Privacybeleid vallen uitsluitend onder Belgisch recht met uitsluiting van rechtskeuzebepalingen. De rechtbanken van Brussel, België, zijn uitsluitend bevoegd. De bevoegde autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBLP).

COPYRIGHT

Alle content op www.venues.be is auteursrechtelijk beschermd. www.venues.be is eigenaar van het auteursrecht.

Gebruik van de content, met inbegrip van gedeeltelijk of geheel kopiëren, bijvoorbeeld naar een andere internetsite, is verboden en onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Brussels Special Venues. Verzoeken om toestemming kunt u richten aan info@venues.be.