STRUCTUUR

Brussels Special Venues is een zeer professionele en gereputeerde vereniging van evenementen locaties die wordt gedragen door haar leden en uitsluitend wordt gefinancierd met lidmaatschapsgelden. Wij bieden een geheel gratis service aan organisatoren van evenementen en meetings.

The association is run by the Brussels Special Venues Board—the Chairman and two board members—elected from among full BSV members.

Bestuurstaken
 

  • De voorzitter is verantwoordelijk voor externe betrekkingen en relaties met de media.
  • Ieder bestuurslid leidt een werkgroep die zich bezighoudt met de belangrijkste activiteiten van de organisatie: marketing strategie, jaaromzet, het screenen van potentiële leden, de ontwikkeling en bevordering van milieubeleid…
  • De werkgroepen vergaderen afzonderlijk van elkaar en rapporteren aan de organisatie bij algemene vergaderingen.
De vereniging belegt vier algemene vergaderingen per jaar waarbij de leden praten over strategieën, doelstellingen, businessplannen en financiën. Leden ontvangen de vergaderingen per toerbeurt en presenteren op die manier ook hun locatie aan hun medeleden.


Administratie


Voor de Belgische Wetgever is Brussels Special Venues een vereniging zonder winstoogmerk
De hoofdzetel is gevestigd aan Barastraat, 175 te 1070 Brussels, België.

Een toegewijd management en een communicatiebureau voor vergaderadviezen ondersteunen BSV en ook de organisatoren van meetings. 

Maak kennis met het Brussels Special Venues team
 

  • Voortzitter: Jean Vandamme (Tour & Taxis & Hôtel de La Poste)
  • Gilles ​Poot Baudier (Event Lounge & The EGG Brussels)
  • Didier Goffart  (Edificio : Bibliothèque Solvay, Concert Noble)
  • Annik Halmes (Bozar)
  • Office Manager : Heidi Martens